سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نــــــد یـــــــــــر

نفسم

    نظر

نفسم   هستی    و   بی تـو
نفسم میگیرد

تو   همانی  که دلم    بی تو
شبی میمیرد

با دوبیتی ، غزلی ، حال مـرا
بهتر  کن

با تو  شعر از  لب شاعر   چو
شکر میریزد


تلنگر

من از چشمان خود آموخته ام رسم محبت را ..

که هر عضوی به درد آید بجایش دیده می گرید..

هر آن کس که گفت بهر تو مرده ام دروغ گفت..

من راست  میگویم که برای تو زنده ام...