سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نــــــد یـــــــــــر

نفسم

    نظر

نفسم   هستی    و   بی تـو
نفسم میگیرد

تو   همانی  که دلم    بی تو
شبی میمیرد

با دوبیتی ، غزلی ، حال مـرا
بهتر  کن

با تو  شعر از  لب شاعر   چو
شکر میریزد