سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نــــــد یـــــــــــر

شب یلدا....

شب یلدا قدم آرام بردار

کنی هم احترام ما نگهدار

تومی بینی ربابم غصه دار است

بنی هاشم هنوزم داغدار است

صدای العطش در گوش مانده

بدنها بی کفن هر گوشه مانده

شب یلدا توهم چله نشین باش

سیه پوش غم سالاردین باش